re : a . c . t
: . . re:a.c.t is an award-winning architectural firm that is committed to excellence in architecture and urban design.

: . . We are a dynamic practice driven by dedication, passion and technical experience of our team.

: . . The focus of it's work is both on architectural projects and wider approach to architecture as a social and cultural activity.

: . .


AWARDS

: . . 38th Salon of Architecture Award
: . . Award within the category 'architecture' _ 2016., Belgrade _ School for Serbian Language and Culture + Hostel _ Hous*e L

: . . 38th Salon of Architecture Award
: . . Acknowledgement within the category 'architecture' _ 2016., Belgrade _ Event center “Bianca”

: . . Milan Zloković Award
: . . Award the Charter for best architectural achievement in Balkan region _ 2016., Belgrade _ Residential and Comercial Building in Gramšijeva street

: . . UAS Award 2011
: . . Anual Architecture Award of the Union of Architects of Serbia for architectural work of our architects realized abroad _ UAS, 2012., Belgrade _ Neckom

: . . Leonardo Award 2011
: . . Best Building in Category Social and Industrial Complexes and Buildings _ IV International Biennale of young architects, Leonardo 2011, Minsk, Belarus _ Neckom


: . . 32nd Salon of Architecture Award
: . . Acknowledgement in the Architecture category _ 2010., Belgrade _ Non-profit Housing


: . . nominations:

: . . One of the candidates for - BIG Architecture Award 2018 _ Hous*e L
: . . Festival BIG Architecture, 2018., Ljubljana


: . . Work nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award 2017 _ Hous*e L
: . . Fundació Mies van der Rohe, 2016., Barcelona


: . . Work nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award 2013 _ Neckom
: . . Fundació Mies van der Rohe, 2012., Barcelona


: . . Work nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award 2011 _ Non-profit Housing
: . . Fundació Mies van der Rohe, 2010., Barcelona


: . . Iakov Chernikhov International Prize 2010
: . . International Iakov Chernikhov Prize for young architects «CHALLENGE OF THE TIME» _ The Iakov Chernikhov International Foundation, 2010., Moscow


COMPETITIONS

2nd shared prize
Urbanističko-arhitektonski konkurs za objekat balkanskog eko-centra na Zelenom vencu u Beogradu, 2017.
Autori: Srdjan Tadić, Dejan Milanović, Djordje Drobnjak, Marko Popović, Anja Tadić, Radoman Čvorović

3rd special shared prize
Urbanističko-arhitektonski konkurs za šire područje Hipodroma u Beogradu, 2017.
Autori: Grozdana Šišović , Dejan Milanović, Nevena Balalić – saradnici: Milša Nikolovski, Itana Šestović, Diana Popčić, Isidora Ekmeščić, Tatjana Gavrilović

3rd prize
Konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije u Nikšiću, 2016.
Autori: Srdjan Tadić, Dejan Milanović, Marko Radonjić, Biljana Janjušević, Anja Tadić

1st prize
Konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje stambenog bloka «Pic Mala» u Kraljevu, 2015.
Autori: Grozdana Šišović , Dejan Milanović, Mihailo Popović

1st prize
Interni, pozivni arhitektonsko-urbanistički konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje stambeno- poslovnog objekta u Gramšijevoj ulici u Novom Beogradu, 2015.
Autori: Dejan Milanović, Zoran Lazović, Vladan Djokić - saradnici: Nevena Balalić, Filip Mamula

3rd prize
Nacionalni, pozivni, idejni, jednostepeni, neanonimni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje turističkog kompleksa hotela «Delfin» u zahvatu prostornog plana op[tine Herceg Novi, Bijela, 2013.
Autori: Dejan Milanović, Srdjan Tadić - saradnici: Anja Tadić, Biljana Janušević

1st prize
Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje ”Gradskog sportskog centra - Master” u Zemunu, 2013.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović, Ivana Jevremović

1st prize
Otvoreni idejni jednostepeni anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu rešenja za Skver Mire Trailović u Beogradu, 2013.
Autori: Dejan Milanović, Nikola Milanović, Hristina Stojanović, Petar Opačić, Dušan Cvetković

2nd shared prize
Otvoreni javni anonimni jednostepeni idejni (anketni) konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja uredjenja neposredne zone Trga Slavije sa fontanom u Beogradu, 2012.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović, Aleksandra Bogdanović, Luka Jovićević

1st prize
Konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje kolektivnog stanovanja u naselju Rasadnik u Lazarevcu, 2012.
Autori: Grozdana Šišović ,Dejan Milanović, Zorica Medjo, Nikola Milanović, Aleksandra Praštalo

2nd shared prize
Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rešenja tržnog centra na Zlatiboru, 2011.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović

2nd shared prize
Konkurs za prostorno programsku analizu rekonstrukcije i dogradnje Narodnog muzeja u Beogradu, 2010.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović - saradnik: Aleksandar Hrib

1st prize
Konkurs za idejno arhitektonsko urbanističko rešenje evropske kuće šaha u Herceg Novom u Crnoj Gori, 2010.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović - saradnik: Milan Španjević

2nd prize
Konkurs za izradu idejnog urbanističko arhitektonskog rešenja sportsko-rekreativne zone sa pratecim sadržajima, na području saniranog jalovišta rudnika olova i cinka «Brskovo» u Mojkovcu u Crnoj Gori, 2009.
Autori: Grozdana Šišović, Dejan Milanović, Aleksandar Hrib, Marija Strajnić, Marija Miković

1st shared prize
Konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja centralne gradske pijace «Skadarlija» u Beogradu, 2009.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović

2nd prize
Konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja centralne gradske pijace «Kalenić» u Beogradu, 2009.
Autori: Grozdana Šišović, Dejan Milanović

1st prize
Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rešenja objekta u ulici Skadarska 34 u Beogradu, 2008.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović, Tanja Bajić

1st prize
Konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja stambeno poslovnog kompleksa na Voždovcu u ulici Vojvode Stepe br.310, u Beogradu, 2008.
Autor: Miodrag Mirković, Dejan Milanović, Grozdana Šišović

2nd shared prize
Konkurs za urbanističko rešenje blokova 25 i 26 u Novom Beogradu, 2007.
Autori: Grozdana Šišović, Dejan Milanović

1st shared prize
Konkurs za idejno arhitektonsko urbanističko rešenje prostora Terazijske terase u Beogradu, 2007.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović - saradnici: Ivica Nikolić, Srdjan Tadić

2nd shared prize
Konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje objekata kompleksa na lokaciji pfc 10 i arhitektonsko rešenje stambeno poslovnog objekta na parceli gp-1 (pfc 10) u bloku 61 na Novom Beogradu, 2006.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović

1st prize
Konkurs za izradu arhitektonskog rešenja poslovnog objekta i podzemne garaže u bloku 10 DUP Slavija, ulica Deligradska br.4, 6 i 6a, u Beogradu, 2006.
Autor: Miodrag Mirković, Dejan Milanović, Ivica Nikolić

1st prize
Idejni anketni urbanistički konkurs za deo celine područja Tošin Bunar na Novom Beogradu, 2005.
Autori: Dejan Milanović, Milorad Mladenović, Svetlana Batarilo

1st prize
Idejno rešenje spomenika Modernoj Srbiji povodom dvestagodišnjice Prvog Srpskog ustanka na centralnom ostrvu Trga Slavija u Beogradu, 2005.
Autori: Dejan Milanović, Grozdana Šišović, Milorad Mladenović, Svetlana Batarilo

1st prize
Konkurs za izradu arhitektonskog rešenja poslovnog objekta sa podzemnom garažom u Skerlićevoj ulici br.30, u Beogradu, 2005.
Autor: Miodrag Mirković, Dejan Milanović, Ivica Nikolić

1st prize
Konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja poslovnog objekta u Mutapovoj ulici 5-7, u Beogradu, 2004.
Autor: Miodrag Mirković, Dejan Milanović

2nd prize
Konkurs za arhitektonsko rešenje povezivanja fasada ulaznih partija terminala 1, 2 i novog poslovnog objekta na aerodromu Beograd u jedinstvenu celinu, 2003.
Autori: Dejan Milanović, Žarko Jakovljević, Milorad Mladenović

2nd prize
Idejno arhitektonsko urbanističko rešenje ustanove za smeštaj starih lica u Valjevu, 2003.
Autori: Grozdana Šišović, Dejan Milanović, Srdjan Tadić

mention
Konkurs za rekonstrukciju i adaptaciju hala 7, 8, i 9 Beogradskog sajma, 2016.
Autori: Dejan Milanović, Srdjan Tadić

mention
Konkurs za uređenje kompleksa i idejno rešenje poslovnog objekta radio-televizije Vojvodine u Novom Sadu, 2014.
Autori: Dejan Milanović, Milutin Cerović, Grozdana Šišović – saradnik: Stefan Gašparović

commendation
Konkurs za arhitektonsko urbanističko rešenje Eko zelenog naselja koje čine MILD Home objekti na teritoriji opštine Savski venac u Beogradu, 2014.
Autori: Grozdana Šišović, Dejan Milanović, Maja Morošan, Miloš Kostić

mention
Konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja gradske pijace «Senjak» u Beogradu, 2010.
Autori: Grozdana Šišović, Dejan Milanović

mention
Konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja poslovnog objekta u bloku A-126 u Beogradu, 2007.
Autor: Dejan Milanović

mention
Konkurs za izradu urbanističko arhitektonskog rešenja uredjenja zelene pijace na desnoj obali Kolubare u Valjevu, 2003.
Autori: Grozdana Šišović, Dejan Milanović, Srdjan Tadić


TEAM

: . .

: . . Grozdana Šišović

: . . Dejan Milanović

: . . Srdjan Tadić

: . . Nevena Balalić

: . . Marija Palanački

: . . Ana Petrović

: . . Mirjana Ješić

: . . Sladjana Aničić

: . . Nikola Mitrović


: . . ex
: . . Marija Strajnić . Aleksandar Hrib . Marija Miković . Tanja Bajić . Nataša Vukićević . Ivica Nikolić
+
: . . Milša Nikolovski . Itana Šestović . Diana Popčić . Isidora Ekmeščić . Tatjana Gavrilović . Milica Surla . Saša Mladenović . Milica Borović . Zoja Milić . Dalia Dukanac . Ivana Jevremović . Stefan Gašparović . Maja Morošan . Miloš Kostić . Katarina Petrović . Hristina Stojanović . Aleksandra Kresoja . Nikola Milanović . Dušan Cvetković . Petar Opačić . Aleksandra Bogdanović . Luka Jovićević . Zorica Medjo . Aleksandra Praštalo . Milan Španjević . Marko Salapura . Neda Kostandinović . Milica Andrejić